تماس با ما

شماره های تماس:


دفتر مرکزی :

12 – 3136258710 98+

کارخانه :

5 – 3153323293 98+

 

فکس


دفتر مرکزی : 3136258710 98+

کارخانه : 3153323291 98+

موقعیت مکانی:


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شریعتی شرقی، کوچه بابک، پلاک3، ساختمان سیتی کلینیک – کدپستی: 8173995771

صندوق پستی دفتر مرکزی: 81655-486

کارخانه : اصفهان،کیلومتر 56 جاده اصفهان-شیراز،منطقه صنعتی رازی ،فاز 2 ،خیابان دهم ،فرعی2، پلاک 64 – کد پستی: 8639111695

 

ایمیل


واحد بازرگانی : isfahancopolymer2016@gmail.com

دفترمدیریت : info@isfahancopolymer.com

کانتکت تماس:
فرم تماس با ما​

    دفتر مرکزی
    کارخانه
    AllEscortAllEscort