اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

DIROLE-B

DIROLE-B یک کلکتور-کفساز قوی است که برای فسفر زدایی از کانه های آهن (هماتیت سنگ آهن) به کار برده می شود.

DIROLE-B یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون آپاتیت (فسفر زدایی) به کار برده می شود.

فلوتاسیون با DIROLE-B در محیط قلیایی PH بین 9 تا 10 انجام می شود.

میزان مصرف DIROLE-B به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف DIROLE-B عموما بین 200 تا 400 گرم بر تن است.

DIROLE-B یک کلکتور-کفساز قوی است که برای فسفر زدایی از کانه های آهن (هماتیت سنگ آهن) به کار برده می شود.
DIROLE-B یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون آپاتیت (فسفر زدایی) به کار برده می شود.
فلوتاسیون با DIROLE-B در محیط قلیایی PH بین 9 تا 10 انجام می شود.
میزان مصرف DIROLE-B به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف DIROLE-B عموما بین 200 تا 400 گرم بر تن است.

برای نگهداری DIROLE-B توصیه می شود که از ظروف گالوانیزه، استیل ضد زنگ و ظروف پلاستیکی استفاده شود.

DIROLE-B در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت بسته بندی شده است.

24 ماه در انبار سرپوشیده

DIROLE-B برای سلامتی ضرری ندارد و اگر با چشم تماس داشته باشد باعث سوزش کمی می شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زبادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست و در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را  باید اعمال کرد.

PHSICAL PROPERTISE
Appearance Viscous Liquid
Color Lemon to Light brown
Odor Slight
 Water Solubility Soluble in alkaline water
Specific Gravity @25°C 1.003±0.002
Freezing Point ˂-10°C
Viscosity@25°C,cP 205±5
pH (1% Solution in water) 7-8
AllEscortAllEscort