اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

FILTER AID کمک رطوبت زدا

محصولات شرکت اصفهان کوپلیمر رنج وسیعی از مواد شیمیایی معدنی است که در فرآوری مواد معدنی به کار برده می شوند. امتیاز محصولات شیمیایی معدنی ما اینست که به صورت تخصصی قسمت عمده مراحل فراوری را انجام می دهند و از نظر اقتصادی و محیطی به صرفه هستند.

رطوبت زداها معرف های فعال سطحی قوی ایی هستند که کاهش دهنده رطوبت کیک فیلتر شده مواد معدنی می باشند.

این مواد به این صورت عمل می کنند که تا حد زیادی کشش سطحی آب را کاهش می دهند بنابراین قادرند برای مکش آب پیوندهای قوی ایی با آب تشکیل دهند و رطوبت را جذب کنند.

FILTER AID به عنوان معرف کاهش دهنده رطوبت باقی مانده در کیک فیلتر شده مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط برای نگهداری مطمئن: در ظرف های کاملا در بسته و در جای خشک با تهویه ی مناسب نگهداری شود. از تماس با چشم و پوست و نیز از تشکیل گرد و خاک و ذرات معلق جلوگیری شود. ایجاد تهویه مناسب در مکان هایی که گرد و خاک تشکیل می شود. اعمال اقدامات مناسب برای اینکه از آتش سوزی جلوگیری شود.

رطوبت زداها در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) از جنس استیل یا گالوانیزه نگهداری می شوند.

رطوبت زداها به مدت 2 سال در جای خشک و خنک قابل مصرف هستند.

رطوبت زداها ضرری برای سلامتی ندارند و اگر با چشم تماس داشته باشد باعث ایجاد سوزش کمی در چشم می شوند.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زبادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت حداقل 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست و در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را باید اعمال کرد.

PHYSICAL PROPERTISE
Active content (%) 100%
Appearance (20°C) Almost colorless liquid
Cloud point (°C)(1% in demineralised water) 37±3
HLB(calc.) 11
AllEscortAllEscort