اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

IRO-65

IRO-65 یک کفساز و کمک کفساز بسیار قوی است که کاربردهای بسیاری دارد به ویژه در هنگامی که شناور کردن ذرات بسیار مشکل است. این ماده در کنار سایر کفسازها می تواند به صورت ترکیبی عمل کند.حفظ پایداری انتخاب پذیری در کفسازهای ترکیبی لازم است. از لحاظ موارد کاربردی IRO-65 با AERO65 قابل مقایسه است.

به منظور افزایش بازیابی و انتخاب پذیری IRO-65 با MIBC, MIBC-F  و PINE 80A به کار برده می شود که برای رنج وسیعی از فلوتاسیون ذرات از ذرات ریز تا ذرات نسبتا درشت توصیه می شود. اگر چه فلوتاسیون ها عموما در محیط قلیایی انجام می شوند ولی IRO-65، هم در محیط اسیدی، هم قلیایی یعنی در محدوده ی PH بین 5 تا 11 استفاده می شود. IRO-65 محلول در آب است و برای کنترل کف اضافی و سهولت تزریق می تواند رقیق شود. این محصول در شرایط نرمال پایدار است.

سه پارامتری که در کاربرد IRO-65 متفاوت است مقدار تزریق، زمان افزایش و تناوب در افزایش است. سرعت تزریق از یک اپراتور به اپراتور دیگر متغیر است، این پارامترها تا حد زیادی به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارند. مقدار تزریق از 5 تا 50 گرم متفاوت است اما رنج نرمال 5 تا 25 گرم است. در بعضی موارد مرحله افزودن کفساز می تواند به دلیل اینکه مقدار مصرف کفساز را کاهش می دهد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

برای نگهداری و حمل و نقل IRO-65 توصیه می شود از ظروفی استفاده شود که از جنس آهن و استیل ضد زنگ، برنج و مس باشد. نقطه انجماد پایین IRO-65 اجازه می دهد تا در بیرون از انبار دور از نور خورشید نیز نگهداری شود.

IRO-65 در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت بسته بندی شده است.

36 ماه در انبار سرپوشیده

IRO-65 عملا ماده شیمیایی غیر سمی است.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.

خوردن:

دهان را با مقدار زیادی آب و شیر بشویید (در صورتی این کار را انجام دهید که مصدوم هوشیار باشد) به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست:

اگر ماده بر روی پوست بریزد باید آن را با مقدار زیادی آب و صابون حداقل به مدت 5 دقیقه شست.

تماس با چشم:

اگر این ماده در تماس با چشم باشد باید چشم ها را حداقل به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب یا محلول چشمی آمفوتری شستشو داد و توصیه های پزشکی باید رعایت شود.

PHSICAL PROPERTISE
Appearance Clear Liquid
Odor Slight
pH(5%wt in Water) 5-7
Specific Gravity &25°C 1-1.007 gr/cm3
Water Solubility Completely Miscible
Freezing Point -30°C
Flash Point 168°C
Viscosity (cSt), & 37°C 31
AllEscortAllEscort