اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

MIBC-F

MIBC-F یک کفساز مناسب در فلوتاسیون است که انتخاب پذیری خوبی دارد. MIBC-F از لحاظ کاربرد با MIBC قابل مقایسه است. برای افزایش انتخاب پذیری و بازیابی بهتر MIBC-F این ماده با DOW-400 , DOW-200  و DOW-250 و  AERO-65 به کار برده می شود. اگر چه اکثر فلوتاسیون ها در محیط قلیایی به کار برده می شوند MIBC-F هم در محیط اسیدی و هم در محیط بازی در بازه ی PH بین 4 الی 12 استفاده می شود. ترکیبات اصلی MIBC-F از خانواده ی متیل ایزوبوتیل کربینول است.میزان مصرف MIBC-F به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف MIBC-F بین 10 تا 40 گرم بر تن است.

MIBC-F یک کفساز مناسب در فلوتاسیون است که انتخاب پذیری خوبی دارد. MIBC-F از لحاظ کاربرد با MIBC قابل مقایسه است. برای افزایش انتخاب پذیری و بازیابی بهتر MIBC-F این ماده با DOW-400 , DOW-200 و DOW-250 و AERO-65 به کار برده می شود. اگر چه اکثر فلوتاسیون ها در محیط قلیایی به کار برده می شوند MIBC-F هم در محیط اسیدی و هم در محیط بازی در بازه ی PH بین 4 الی 12 استفاده می شود. ترکیبات اصلی MIBC-F از خانواده ی متیل ایزوبوتیل کربینول است.میزان مصرف MIBC-F به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف MIBC-F بین 10 تا 40 گرم بر تن است.

برای نگهداری و حمل و نقل MIBC-F توصیه می شود که از ظروف استیل گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، برنج، مس و مواد پلیمری (پلاستیکی) استفاده شود.
این مواد نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.

MIBC-F در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت بسه بندی شده است.

24 ماه در انبار سرپوشیده

MIBC-F عملا یک ماده شیمیایی سمی است و نسبتا باعث سوزش می شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.

خوردن:

دهان را با مقدار زیادی آب و شیر بشویید (در صورتی این کار را انجام دهید که مصدوم هوشیار باشد) به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست:

اگر ماده بر روی پوست بریزد باید آن را با مقدار زیادی آب و صابون حداقل به مدت 5 دقیقه شست.

تماس با چشم:

اگر این ماده در تماس با چشم باشد باید چشم ها را حداقل به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب یا محلول چشمی آمفوتری شستشو داد و توصیه های پزشکی باید رعایت شود.

PHSICAL PROPERTISE
Flash Point 60°C
Appearance Clear Liquid
Color Colorless
Specific Gravity & 20°C 0.90-0.92
Water Solubility Soluble
Freezing Point ˂ -10°C
Cloudy Point ˂ -5°C
pH 5-6
AllEscortAllEscort