اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

PEB70

PEB70 کفساز و کمک کفساز مورد استفاده در فلوتاسیون است که انتخاب پذیری خوبی دارد. PEB70 از لحاظ کاربرد با DOW250 و  AERO-65 قابل مقایسه است. اگر چه اکثر کفسازها در محیط قلیایی به کار برده می شوند PEB70 هم در محیط اسیدی هم در محیط بازی در بازه PH بین 4 الی 12 استفاده می شود. ترکیبات اصلی PEB70 آلکانول پلی آلکیل اتر و یک سری کلکتورهای افزودنی ویژه است.

میزان مصرف PEB70 به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PEB70 بین 10 تا 40 گرم بر تن است.

PEB70 کفساز و کمک کفساز مورد استفاده در فلوتاسیون است که انتخاب پذیری خوبی دارد. PEB70 از لحاظ کاربرد با DOW250 و AERO-65 قابل مقایسه است. اگر چه اکثر کفسازها در محیط قلیایی به کار برده می شوند PEB70 هم در محیط اسیدی هم در محیط بازی در بازه PH بین 4 الی 12 استفاده می شود. ترکیبات اصلی PEB70 آلکانول پلی آلکیل اتر و یک سری کلکتورهای افزودنی ویژه است.
میزان مصرف PEB70 به نوع کانه، سایز ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PEB70 بین 10 تا 40 گرم بر تن است.

برای نگهداری و حمل و نقل PEB70 توصیه می شود که از ظروف استیل گالوانیزه فولاد ضد زنگ، برنج، مس و مواد پلیمری (پلاستیکی) استفاده شود.

این مواد نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.

PEB70 در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت بسته بندی شده است.

24 ماه در انبار سرپوشیده

PEB70 عملا یک ماده شیمیایی غیر سمی است.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.

خوردن:

دهان را با مقدار زیادی آب و شیر بشویید (در صورتی این کار را انجام دهید که مصدوم هوشیار باشد) به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست:

اگر ماده بر روی پوست بریزد باید آن را با مقدار زیادی آب و صابون حداقل به مدت 5 دقیقه شست.

تماس با چشم:

اگر این ماده در تماس با چشم باشد باید چشم ها را حداقل به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب یا محلول چشمی آمفوتری شستشو داد و توصیه های پزشکی باید رعایت شود.

PHSICAL PROPERTISE
Appearance Clear Liquid
Odor Slight
pH(100%) 6.5-7.5
Specific Gravity & 25°C 1.03-1.05
Water Solubility Completely Miscible
Freezing Point ˂ -10°C
Cloudy point ˂ -5°C
Flash Point 150°C
AllEscortAllEscort