اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

PIMO-95H

PIMO-95H یک کلکتور کفساز بسیار قوی است که برای سولفور زدایی از کانه های سنگ آهن به کار برده می شود. PIMO-95H یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون سنگ های سولفیدی استفاده میشود.

فلوتاسیون با PIMO-95H در محیط قلیایی با PH بین10-9 انجام می شود. میزان مصرف PIMO-95H به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PIMO-95H عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

PIMO-95H یک کلکتور کفساز بسیار قوی است که برای سولفور زدایی از کانه های سنگ آهن به کار برده می شود. PIMO-95H یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون سنگ های سولفیدی استفاده میشود.
فلوتاسیون با PIMO-95H در محیط قلیایی با PH بین10-9 انجام می شود. میزان مصرف PIMO-95H به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف PIMO-95H عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

برای نگهداری PIMO-95H توصیه می شود از ظروف پلاستیکی استفاده شود.

PIMO-95H در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت قرار می گیرذ یا در ظروف پلاستیکی (900کیلوگرم خالص) بسته بندی شده است.

6 ماه در انبار سرپوشیده

در ظرفی با درب بسته، در محیط خشک با تهویه مناسب در دمای اتاق نگهداری شود.

PIMO-95H برای سلامتی ضرری ندارد و اگر با چشم تماس داشته باشد ممکن است باعث تحریک چشم شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زبادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست . در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را باید اعمال کرد. از اینکه چشم ها را به طور کامل شست و شو داده اید اطمینان حاصل کنید و برای شست و شوی بهتر پلک ها را بالا نگه دارید. اگر درد ادامه داشت به یک پزشک مراجعه شود. اگر در چشم مصدوم لنز وجود دارد آن را خارج نمایید و این کار باید توسط یک فرد متخصص انجام شود.

Test Standard Test Method Standard
Active substance content (%) 100
Appearance @ 25°C Slightly Clear Liquid
Color Dark to brown
Odor Strong
Density @25°C ASTM D-1298 1.020±0.002
Freezing Point -10°C
Viscosity@25°C,cP ASTM D-445 10-15
pH ( 5% Solution in water ) ASTM D-1172 11-12
 Water Solubility Soluble in alkaline water
AllEscortAllEscort