اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

PINE90

PINE90 یک کفساز قوی است که با نفت و کمک کفساز AP6(73) در فلوتاسیون ذغال سنگ به کار برده می شود. PINE90 برای فلوتاسیون در PH خنثی و قلیایی استفاده می شود. مقدار مصرف PINE90 معمولا 50 تا 250 گرم بر تن است.

PINE90 یک کفساز قوی است که با نفت و کمک کفساز AP6(73) در فلوتاسیون ذغال سنگ به کار برده می شود. PINE90 برای فلوتاسیون در PH خنثی و قلیایی استفاده می شود. مقدار مصرف PINE90 معمولا 50 تا 250 گرم بر تن است.

برای نگهداری و حمل و نقل PINE90 ظروف استیل گالوانیزه ، فولاد ضد زنگ، برنج، مس و مواد پلیمری (پلاستیکی) توصیه می شود.

این مواد نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.

PINE90 در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت بسته بندی شده است

24 ماه در انبار سرپوشیده

PINE90 عملا یک ماده ی شیمیایی غیر سمی است.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.

خوردن:

دهان را با مقدار زیادی آب و شیر بشویید (در صورتی این کار را انجام دهید که مصدوم هوشیار باشد) به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست:

اگر ماده بر روی پوست بریزد باید آن را با مقدار زیادی آب و صابون حداقل به مدت 5 دقیقه شست.

تماس با چشم:

اگر این ماده در تماس با چشم باشد باید چشم ها را حداقل به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب یا محلول چشمی آمفوتری شستشو داد و توصیه های پزشکی باید رعایت شود.

PHSICAL PROPERTISE
Appearance Clear Liquid
Color Yellow to orange
Specific Gravity 0.90-0.94
pH 6-7
Flash Point 50-90°C
Solubility in Water 2.5(gr/lit)
AllEscortAllEscort