اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

SIPX

SIPX یک کلکتور قوی است که برای جداسازی سولفور از کانه های فلزات استفاده می شود.

SIPX به صورت پودر یا قرص هایی با بوی شدید است که در آب به صورت محلول می باشد.

SIPX به عنوان کلکتور در فلوتاسیون کانه های مس/ سرب/ روی و آهن به کار برده می شود.

فلوتاسیون با SIPX در محیط قلیایی با PH بین 12-10 انجام می شود. میزان مصرف SIPX به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف SIPX عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

SIPX یک کلکتور قوی است که برای جداسازی سولفور از کانه های فلزات استفاده می شود.
SIPX به صورت پودر یا قرص هایی با بوی شدید است که در آب به صورت محلول می باشد.
SIPX به عنوان کلکتور در فلوتاسیون کانه های مس/ سرب/ روی و آهن به کار برده می شود.
فلوتاسیون با SIPX در محیط قلیایی با PH بین 12-10 انجام می شود. میزان مصرف SIPX به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف SIPX عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

از تنفس گرد و غبار، بخارات و گازهای ناشی از آن و همچنین از تماس با پوست و چشم به شدت اجتناب کنید. به صورت طولانی در معرض آن قرار نگیرید. ظرف را با دقت باز کرده و استفاده کنید. با درب بسته در مکانی خشک و به دور از منبع احتراق و همچنین با تهویه مناسب نگهداری شود.

SIPX در کیسه های دو لایه ای 25 کیلوگرمی بسته بندی می شود.

12 ماه در انبار سرپوشیده

در ظرفی با درب بسته، در محیط خشک با تهویه ی مناسب در دمای اتاق نگهداری شود.

SIPX برای سلامتی ضرری ندارد و اگر با چشم تماس داشته باشد ممکن است باعث تحریک شدید چشم شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زیادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست و در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را باید اعمال کرد. از اینکه چشم ها را به طور کامل شست و شو داده اید اطمینان حاصل کنید و برای شست و شوی بهتر پلک ها را بالا نگه دارید. اگر درد ادامه داشت به یک پزشک مراجعه شود. اگر در چشم مصدوم لنز وجود دارد آن را خارج نمایید و این کار باید توسط یک فرد متخصص انجام شود.

Test Standard Test Method Standard
Active substance content (%) 90-95
Appearance at 25°C Yellowish solid
Color Yellowish to gray
Odor Pungent
pH (5% solution in water) ASTM D-1172 11-12
Water Solubility Soluble in alkaline water
Form   Powder or pellet
Moisture & volatile % max   4.0
AllEscortAllEscort