اصفهان کو پلیمر

| Isfahan Copolymer co

SIROLE-120

SIROLE-120 یک کلکتور-کفساز بسیار قوی است که برای سولفور زدایی از کانه های سنگ آهن و روی به کار میرود.

SIROLE-120 یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون سنگ های سولفیدی استفاده می شود.

فلوتاسیون با SIROLE-120 در محیط قلیایی با PH بین 9 تا 10 انجام می شود. میزان مصرف SIROLE-120 به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف SIROLE-120 عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

SIROLE-120 یک کلکتور-کفساز بسیار قوی است که برای سولفور زدایی از کانه های سنگ آهن و روی به کار میرود.
SIROLE-120 یک سورفکتانت پیچیده است که برای فلوتاسیون سنگ های سولفیدی استفاده می شود.
فلوتاسیون با SIROLE-120 در محیط قلیایی با PH بین 9 تا 10 انجام می شود. میزان مصرف SIROLE-120 به نوع کانه، سایر ذرات آسیاب شده و نوع آب بستگی دارد. مقدار مصرف SIROLE-120 عموما بین 100 تا 400 گرم بر تن می باشد.

برای نگهداری SIROLE-120 توصیه می شود که از ظروف پلاستیکی استفاده شود.

SIROLE-120 در بشکه های 220 لیتری (200 کیلوگرم خالص) و هر 4 بشکه در یک پالت قرار میگیرد یا در ظروف پلاستیکی (900 کیلوگرم خالص) بسته بندی شده است.

6 ماه در انبار سرپوشیده

در ظرفی با درب بسته، در محیط خشک با تهویه ی مناسب در دمای اتاق نگهداری شود.

SIROLE-120 برای سلامتی ضرری ندارد و اگر با چشم تماس داشته باشد ممکن است باعث تحریک شدید چشم شود.

استنشاق:

مصدوم را به فضای باز ببرید. اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن بدهید و مراقبت های پزشکی باید اعمال شود.

خوردن:

اگر مقدار زیادی از ماده خورده شده باشد باید مقدار زبادی آب نوشید و مراقبت های پزشکی اعمال شود.

تماس با پوست:

در این مورد باید پوست را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون شست و نیز کفش و لباس آلوده را بیرون آورد و قبل از استفاده مجدد لباس ها را شست. اگر سوزش ادامه داشت باید مراقبت های پزشکی را اعمال کرد.

تماس با چشم:

در این مورد باید چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شست . در صورت ادامه ی سوزش مراقبت های پزشکی را باید اعمال کرد. از اینکه چشم ها را به طور کامل شست و شو داده اید اطمینان حاصل کنید و برای شست و شوی بهتر پلک ها را بالا نگه دارید. اگر درد ادامه داشت به یک پزشک مراجعه شود. اگر در چشم مصدوم لنز وجود دارد آن را خارج نمایید و این کار باید توسط یک فرد متخصص انجام شود.

TestStandard Test MethodStandard
Active substance content (%)100
Appearance @ 25°CSlightly Clear Liquid
ColorDark to brown
OdorStrong
Density @25°CASTM D-12981.020±0.002
Freezing Point<-10°C
Viscosity@25°C,cPASTM D-44510-15
pH ( 5% Solution in water )ASTM D-117211-12
 Water SolubilitySoluble in alkaline water
AllEscortAllEscort